Λαμέ Φλερύ (M. Lame-Fleury), Μάρκος Σακκορράφος (μετάφραση)
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος προς χρήσιν των παίδων μετ΄ εφαρμογής ηθικών παραγγελμάτων
[1860]