Κωνστ. Χ. Ι. Ψαρουδάκης
Σύμμικτα ήτοι απάνθισμα χρονολογίας και μαθηματικής γεωγραφίας προς χρήσιν των σχολείων
[1862, 3rd edition]