Ν. Ζενευράκης
Ευριπίδου Μήδεια, μετά σημειώσεων προς χρήσιν των σπουδαζόντων
[1862]