Χριστόδουλος Διπλαρόπουλος
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων
[1877, 5th edition]