Γεώργιος Μ. Ζαδές
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης θεωρητική τε και πρακτική, προς χρήσιν των Γυμνασίων, μετά προσθήκης θεμάτων, γυμνασμάτων, παρατηρήσεων και πραγματείας περί προσωδείας
[1880, 6th edition]