Θωμάς Κεϊτλής, Σπ. Αντωνιάδης (επιμ)
Στοιχειώδης ιστορία της αρχαίας Ελλάδος προς χρήσιν κυρίως των Ελληνικών Σχολείων
[1880, 12th edition]