Ιγνάτιος Μοσχάκης
Ιερά ιστορία προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων μετά εικόνων Παλαιά Διαθήκη
[1881, 2nd edition]