Ανδρέας Καποδίστριας
Γαλλική χρηστομάθεια, προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1881]