Γεώργιος Μ. Ζαδές
Στοιχειώδης γαλλική γραμματική θεωρητική και πρακτική, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των αρχαρίων, μετά θεμάτων και εκγυμνασμάτων
[1881, 7th edition]