Γεωρ. Ι. Τσιάκας
Ιερά Ιστορία μετά ρητών. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων
[1882]