Μ. Βρατσάνος (μετάφραση/σημειώσεις)
[Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις] : [προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων] : [τεύχος Β']
[1883]