Γεώργιος Δ. Ζηκίδης
Μεγάλη ελληνική γραμματική της αττικής πεζογραφικής διαλέκτου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων
[1885]