Λουκάς Χριστοδούλου
[Γραμματική μεγάλη της αρχαίας ελληνικής γλώσσης] : [προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων]
[1886]