Παναγιώτης Π. Οικονόμος
Διηγήματα καθ΄ Όμηρον και τους τραγικούς εκ του τρωικού κύκλου προς χρήσιν των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου
[1886, 5th edition]