Γιώργος Μακρίδης
Cours de lecture francaise a l΄ usage des ecoles grecques Νέον αναγνωστικόν της γαλλικής γλώσσης, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων
[1886]