Ισοκράτης, Ανέστης Κωνσταντινίδης (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι κατ΄ εκλογήν εις τρεις τόμους προς χρήσιν της πρώτης τάξεως του Γυμνασίου τόμος Β΄
[1886, 2nd edition]