Ισοκράτης, Ανέστης Κωνσταντινίδης (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι κατ΄ εκλογήν εις τρεις τόμους προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου τόμος Γ΄ διά την Β΄ τάξιν
[1887, 2nd edition]