Δημήτριος Κουτσομητόπουλος
Στοιχειώδης ζωολογία, προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1889]