Γεώργιος Ορφανός
Γεωργία και κηπουρική, προς χρήσιν των Δημοτικών αστυκών σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1903]