Ισοκράτης, Ανέστης Κωνσταντινίδης (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι κατ΄ εκλογήν εις τρεις τόμους προς χρήσιν των μαθητών του γυμνασίου τόμος Γ΄ διά την Β΄ τάξιν
[1904, 3rd edition]