Ιωάννης Α. Τέτσης
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης, προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1905, 2nd edition]