Γεώργιος Α. Παπαβασιλείου
Στοιχειώδης γραμματική της ιωνικής και επικής διαλέκτου (Ηροδότου, Ομήρου) περιέχουσα και τας κυριωτέρας διαφοράς της συντάξεως εν παραβολή προς την Αττικήν
[1905]