Σπυρίδων Μηλιαράκης
Φυτολογία και Γεωλογία, προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ Τάξεως των Γυμνασίων
[1909]