Γεώργιος Ι. Δέρβος
Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1909]