Δ. Κ. Ζαγγογιάννης, Δημήτριος Ι. Φιλικός
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1910]