Κ. Σ. Γούναρης
Ιστορία ελληνική και ρωμαϊκή από της εν Ιψώ μάχης και των αρχών της Ρώμης μέχρι του θανάτου του Θεοδοσίου του Μεγάλου προς χρήσιν της Β΄ τάξεως του γυμνασίου
[1913]