Λυσίας, Διογένης Χαρίτων (σχόλια)
Λυσίου Λόγος Κατά των σιτοπωλών μετ' εισαγωγής και ερμηνευτικών σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1915]