Θεόκριτος, Ανδρέας Αθ. Σταθακόπουλος (σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια μετά σημειώσεων ερμηνευτικών προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1915]