Γ. Τραούτ, Δ. Βόγαζλης
Μέθοδος και γραμματική προς αυτοδιδασκαλίαν της γερμανικής γλώσσης : σύστημα Traut-Berlitz-Dr Wogasli
[1918]