Εμμανουήλ Γ. Παντελάκης
Κοντάκια και κανόνες της εκκλησιαστικής ποιήσεως προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1919]