Ξενοφών, Εμμανουήλ Γ. Παντελάκης (σχόλια)
Ξενοφώντος Ελληνική χρηστομάθεια τόμος Β΄ Κύρου Ανάβασις βιβλίον Α΄, Β΄, Γ΄
[1919, 5th edition]