Σοφοκλής, Δημήτριος Ν. Γουδής (επιμ.)
Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος
[1921, 2nd edition]