Νικόλαος Μεταξάς
Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης μετ΄ εικόνων και επίτομου γεωγραφίας και χάρτου της Παλαιστίνης προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1921, 18th edition]