Θουκυδίδης, Δ. Γουδής (σχόλια)
Θουκυδίδου Ο Περικλέους επιτάφιος : (ΙΙ 34-46)
[1921]