Ηρόδοτος, Σπυρίδων Στουραΐτης (σχόλια)
Ηροδότου Εκλογαί εκ των διδασκομένων εν τη Α΄ τάξει του γυμνασίου
[1921, 3rd edition]