Γεώργιος Α. Σωτηρίου
Τα λειτουργικά άσματα. Ιστορική διαμόρφωσις και ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας δια την Β΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1922, 3rd edition]