Νικόλαος Σ. Μπαξεβανάκις (σχόλια)
Έλληνες λυρικοί κατ΄ εκλογήν μετά παντοίων ερμηνευτικών σχολίων και μετρικού παραρτήματος χάριν των μαθητών της Γ΄ Γυμνασιακής τάξεως
[1922, 4th edition]