Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Ο περί της ειρήνης και ο Β΄ κατά Φιλίππου δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1922, 3rd edition]