Γ. Μπίθης (μετάφραση)
Δημοσθένους Μετάφρασις του Γ΄ Ολυνθιακού προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου αμφοτέρων των φύλων
[1922]