Γ. Μπίθης (μετάφραση)
Δημοσθένους, μετάφρασις του Α΄ Ολυνθιακού, προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου, αμφοτέρων των φύλων
[1922]