Γ. Μπίθης (μετάφραση)
Δημοσθένους Μετάφρασις του Α΄ των κατά Φιλίππου λόγων, προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως του Γυμνασίου αμφοτέρων των φύλων
[1922]