Δημήτριος Ν. Γουδής (επιμ./σχόλια)
Ανθολογία αρχαίων Ελλήνων λυρικών
[1923, 2nd edition]