Κορνήλιος Νέπως (Cornelius Nepos), Ερρίκος Α. Σκάσσης (σχόλια)
Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι εκλογαί μετά βίου Νέπωτος πίνακος ιστορικού-γεωγραφικού και εικόνων εγκεκριμένην προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1924]