Διονύσιος Κ. Λαγούσης
Ελληνογαλλικαί συνδιαλέξεις (Conversatios Grecques-Francaises)
[1924]