ΑΔ. Ι. Αδαμαντίου
Νεωτέρα Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή 1204-1924 δια την Γ΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1924, 1st edition]