Γεώργιος Παπανδρέου (μετάφραση)
Πλάτωνος Πρωταγόρας μεταφρασθείς εις την νέαν ελληνικήν γλώσσσαν μετά εισαγωγής και περιλήψεων σχετικών προς χρήσιν των μαθητών, των φοιτητών και παντός λογίου
[1925]