Όμηρος, Δημήτριος Ν. Γουδής (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάς (εκλογαί) Ζ΄
[1925, 3rd edition]