Νικόλαος Σ. Μπαξεβανάκις (σχόλια)
Έλληνες λυρικοί κατ΄ εκλογήν μετά παντοίων ερμηνευτικών σχολίων και μετρικού παραρτήματος χάριν των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Γυμνασιακής τάξεως
[1925, 5th edition]