Λυσίας, Γεώργιος Δ. Σουμελίδης (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι ερμηνευόμενοι δια μεθοδικού λεξικού εγκεκριμένοι δια τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και των αντιστοίχων τάξεων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1925]