Χ. Θεοδωρίδης, Αναστάσιος Λαζάρου
Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Ιψώ μάχης (301 π. Χ). Δια την Α' Ελληνικού Σχολείου και τας αντιστοίχους των άλλων Σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
[1925]